2011-l-TgMures2011-MariaAlexandrinaTomoiaga2

Paper Title: Relaţia metaforică dintre numele proprii şi numele comune

Authors:
Tomoiaga, Maria-Alexandrina; Maria-Alexandrina Tomoiaga; Maria Alexandrina Tomoiaga

Publication:
STUDII UMANISTE ȘI PERSPECTIVE INTERCULTURALE,
Cercetări ale doctoranzilor în filologie, Conferință internațională, Târgu-Mureș, Romania, 14-15 aprilie 2011, pp. 1303-1308, ISBN 978-606-581-021-1

Abstract:
Între numele proprii si cele comune există asemănări si deosebiri, atât din punct de vedere semantic, cât si sintactic. În limba română, se constată o mare varietate de nume proprii, care îsi au originea în cele comune. Aparent, asocierea a două elemente, din clase diferite, pare imposibilă, însă, prin intermediul imaginaiei creatoare a unor indivizi, ia nastere metafora sau metasemia. Lucrarea abordează problema relaiei metaforice dintre numele proprii si cele comune din perspectiva lingvisticii integrale, dar cu referiri la semantica referenială si la gramaticile generative.

Keywords:
Metaphor, Gramatica Generativa, Gramatici Generative, Integral Linguistics, Generative grammar, Chomsky, Noam Chomsky, Coseriu Eugeniu, Coseriu, Eugenio, Eugeniu Coseriu, Coseriu, Eugenio Coseriu, Eugen Coseriu, Generative linguistics, Integral linguistic theory